WEBSITEBEPALINGEN & PRIVACYBELEID

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG § 5 VAN DE DUITSE MEDIAWET (TMG):

artego Küchen GmbH & Co. KG
Postfach 90 01 53
Zu den Meerwiesen 17
D-32531 Bad Oeynhausen

VERTEGENWOORDIGD DOOR:

Persoonlijk aansprakelijk vennoot:
artego Küchen Beteiligungs GmbH
Plaats van vestiging: Bad Oeynhausen, Duitsland

Contact:

Telefoon: 05734 / 920 – 0
Telefax: 05734 / 920 – 110
E-Mail: info@artego-kuechen.de

INSCHRIJVING IN REGISTER:

Bevoegde rechterlijke instantie: Bad Oeynhausen, Duitsland
Registernummer: HRB 5330

Btw-nummer: DE813825492

DIRECTIE:

Jürgen Drescher, Uwe Feistel, Markus Hillebrand

CONCEPT & DESIGN:

Grafikstudio Carreira

HERROEPINGSRECHT:

In overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) hebt u het recht het gebruik of de overdracht van uw gegevens voor reclamedoeleinden te weerspreken of te herroepen. Daarnaast hebt u recht op informatie over en onder bepaalde omstandigheden op correctie, blokkering of verwijdering van de gegevens die wij over u in een van onze bestanden hebben opgeslagen. Voor nadere informatie of een toelichting op het privacybeleid kunt u zich wenden tot de bedrijfsfunctionaris die is belast met de gegevensbescherming bij artego Küchen GmbH & Co. KG, Zu den Meerwiesen 17 in 32531 Bad Oeynhausen, Duitsland. U kunt ook een e-mail sturen naar info(at)artego-kuechen.de. Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht op grond van de Duitse wet op de gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met deze bedrijfsfunctionaris.

PRIVACYBELEID:

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgebonden gegevens te verstrekken. Het doorgeven van persoonlijke gegevens als uw naam of e-mailadres gebeurt op vrijwillige basis. Wij registreren informatie over het oproepen van onze website (datum, tijdstip, bekeken website) op artego-kuechen.de. Deze informatie is geanonimiseerd en wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) een veiligheidsrisico kan inhouden. Het is niet mogelijk om gegevens volledig tegen ongeoorloofde toegang te beveiligen.

Google Analytics:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te genereren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google Inc. in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens verwerkt op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor benoemde doel.